HOVEDSIDEN
OM KLUBBEN
KLUBBMØTER
AKTIVITETER
FLYPLASSEN
TERMINLISTE
KLUBBSTYRET
SKRAPHANDEL
ARKIVROM
 
 
ADMIN
 

KLUBBMØTER

Nordre Skøyen Hovedgård,
Bryn,
0667 Oslo

Klubben avholder normalt 9 medlemsmøter i løpet av året. Fast møtedag er første tirsdag i måneden og møter holdes normalt på Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo. Før hvert møte sendes klubbavisen VINGFORMASJON ut til medlemmene via vanlig, eller elektronisk post.

Denne siden fungerer som et arkiv over tidligere utsendte VINGFORMASJON.
[2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

VINGFORMASJON år 2013:
[mai] [april] [mars] [feb]

VINGFORMASJON ___PDF dokument
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 4 / 2013
Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post{ALFA}vingtor.org
   

Klubbmøte tirsdag 7. mai 2013

Lørdag var en fin dag på Vingtorstripa. Den første virkelige fine sommerdagen ute med sol, passe
vind, kaffe og mange fly og hyggelige folk. Det må innrømmes at gresset ikke er helt tørket opp
enda og ferdsel må skje med varsomhet. Vi får håpe det tørker opp fort. I mellomtiden får
vi heller møtes inne. Kommende klubbmøte vil det være Modellmønstring!
Møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård.

Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Innkommet post
- Status klubbhuset. Mer dugnad på gang.
- Status flyplass / gressplenen / kalking.
- Status mekkebord.
2. MODELLMØNSTRING
- Vingtor har lang tradisjon med å avholde det vi kaller Modellmønstring. Alle medlemmer oppfordres herved til å ta med seg et byggeprosjekt, ferdig, eller et som er under bygging.
- Et ubestikkelig dommerteam er oppnevnt og vil benytte følgende tre kriteria ved bedømning: Originalitet, Teknikk og Finish.
- Det er Knut Aker som har seneste napp i den flotte vandrepokalen. Kanskje det er din tur i år?
3. KAFFE, KAKER OG LODDSALG
- Kaffe og kaker pluss salg av lodd fra loddbok.
- Kr 10,- pr lodd. Premie vil være en modell i øvre klasse litt avhengig av hva vi får inn av midler.
- Overskuddet går til å dekke utgifter ved kjøp av kaffe og kaker på møtene.

Vel møtt 7. mai

STYREMØTE I MARS
22. april hadde klubbstyret et nytt møte, denne gang hjemme hos Steinar. På agendaen stod bl. a. oppfølging av saker fra årsmøte samt klargjøring av klubbhuset. Styret er meget imponert over hvordan medlemmene har stilt opp vedrørende bygging av brakke. All ære til de som stiller opp!
Likevel står det nok jobb igjen til et par dugnadskvelder til. Det må opp panel på nord veggen pluss diverse bord her og der. Sett allerede nå av onsdagen 8. mai fra kl. 1700. Egen melding om dette kommer på e-post.

STARTBORD OG MEKKEBORD
Nå er faktisk start og mekkebordene ferdig snekret og plassert ut på flyplassen. Det er Thore Nylund som har skrudd disse sammen og et par var allerede i bruk sist lørdag. Utrolig bra jobbet! (Mangler bilde, sorry).

STILLINGSINSTRUKS FOR FLYPLASSJEF
Klubben behøver å utnevne en ny flyplassjef da vår tidligere kandidat har trukket seg. Det ser ut til at Vingtor mangler en sikkerlig instruks for et slikt verv.
En flyplassjef vil naturlig være et kontaktpunkt for alt som har med flyplassen å gjøre. Typiske oppgaver vil være:
• Vedlikeholde klippeliste.
• Ansvar for at bensin til klipper og aggregat er på plass.
• Overvåke flyplass, brakke og utstyr og sørge for generell orden.
• Ved behov, kalle inn til dugnad.
• Feil eller mangler rapporteres til styret.
Det er forslag om å legge ut en påmeldingsliste for klipping på hjemmesiden. Man velger seg en uke i sesongen og vedkommende vil da ha ansvar for klipping denne uken. Er vi mange nok som melder seg på, blir det med denne uken. Noen som melder seg frivillig til å være leder for dette?

NORDISK MESTERSKAP F3A 2013
Vingtor er vertskap for Nordisk mesterskap i kunstflyging i år. Vi er en liten gjeng fra klubben i arrangementskomiteen. Men vi håper flere vil være med å hjelpe til på selve stevnedagene. Stevnet vil avholdes på modellflyplassen på Mårud Gård fra 26. til 29. juni. La oss vise Norden at Vingtor er flinke til å holde sammen og arrangere. Ta kontakt med Tore Jemtegaard om du er interessert i å være med å hjelpe. Kun enkle jobber i forbindelse med stevneavviklingen.

NYE WEB SIDER FOR VINGTOR
Om ikke så lenge vil klubben bytte layout på hjemmesiden. Formann Hasse har designet den nye siden og fått frem fine og godt presentable sider. Følg med på WWW.VINGTOR.ORG i dagene fremover.

Vingtor's Acroweekend 2013
Vi følger tradisjonen også i år, og fyrer i gang en hel helg med trening og opplæring innenfor kunstflyging helga 4 og5 mai. Vi starter kl.10:00 på lørdag, og kl.12:00 søndag.
Ola Fremming vil være en av instruktørene.
Vel møtt!

[Gå til toppen av siden] [Gå til Hovedsiden]

VINGTOR RC CLUB

For kontakt, se link til STYRET
WEB master: Tore Jemtegaard.