HOVEDSIDEN
OM KLUBBEN
KLUBBMØTER
AKTIVITETER
FLYPLASSEN
TERMINLISTE
KLUBBSTYRET
SKRAPHANDEL
ARKIVROM
 
 
ADMIN
 

KLUBBMØTER

Nordre Skøyen Hovedgård,
Bryn,
0667 Oslo

Klubben avholder normalt 9 medlemsmøter i løpet av året. Fast møtedag er første tirsdag i måneden og møter holdes normalt på Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo. Før hvert møte sendes klubbavisen VINGFORMASJON ut til medlemmene via vanlig, eller elektronisk post.

Denne siden fungerer som et arkiv over tidligere utsendte VINGFORMASJON.
[2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

VINGFORMASJON år 2013:
[mai] [april] [mars] [feb]

VINGFORMASJON ___PDF dokument
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 1 / 2013
Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post{ALFA}vingtor.org
 
Referat
 

Årsmøte tirsdag 5. februar 2013

Styret ønsker velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2013 på Nordre Skøyen Hovedgård,
Bryn, 0667 Oslo kl 1900. Innkalling til møte ble sendt ut til medlemmene 29. november
og i denne utsendelsen følger sakspapirene. Vi ber om at hver enkelt setter seg godt
inn i sakene, og vi håper så mange som mulig møter opp og deltar i debatten.

Program for årsmøte:
1. INFORMASJON FRA STYRET

- Nytt fra styret / post.
2. ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen..
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
a) Det er ikke kommet inn saker fra enkeltmedlemmer.
b) Ny lov for Vingtor RC Club
7. Fastsette medlemskontingent for året 2014.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Styremedlemmer (Kasserer, sekretær og
styremedlem).
3. KAFFE, KAKER OG LODDSALG
Det vil også denne gang være kaffe og småkaker tilgjengelig. Lodd i kveldens klubblotteri er mulig å kjøpe. Inntektene dekker utgifter til kaffe og kaker.
4. LITT OM GYROSTABILISERING
Utviklingen av nye dingser som vi kan benytte i modellene våre går veldig fort. Tor og Thore har vært ute og handlet ny teknologi og vil vise dette frem for oss andre. Gyro er spennende! Kom å se eksempler på hva de kan brukes til.
5. MODELLFLYVIDEO
Får vi tid, kan vi avslutte med en liten videosnutt.

Vel møtt 5. februar

ÅRSMELDING FOR VINGTOR RC CLUB 2012
Det har i løpet av 2012 blitt avholdt årsmøte samt åtte ordinære klubbmøter. Temaer har blant annet, vært: Auksjon, omvisning på Kjeller, teorikurs i forbindelse med A-bevis, modellmønstring, programmering av radio og oppsett av elektromotor. Et fast innslag er servering av kaffe og småkaker samt utlodding noe som er godt mottatt blant medlemmene.
Stevner. Klubben har i 2012 avholdt følgende arrangement:

  • 5-6/5 Acrotrening. Bra gjennomført!
  • 19/5 Vårspretten. Bra gjennomført!
  • 2-3/6 Vingtor Cup. Bra gjennomført!
  • 17/6 Ampere Sugern. Bra gjennomført!
  • 9-12/8 NM F3A. Bra gjennomført!
  • 25/8 Skaladagen. Bra gjennomført!
  • 22/9 Klubbmesterskap. Tatt av vinden!

Årets største arrangement var Norgesmesterskapet i klasse F3A. Dette ble meget godt gjennomført. Stor takk til Espen Kvien og resten av arrangementskomiteen!

Flyplassjef for sesongen 2012 har vært Axel Nordli som har pleiet stripa særdeles godt. Klubben takker for innsatsen. Axel ønsker imidlertid avløsning slik at her er det for tiden en «stilling ledig».

Årets store oppgave ble kjøp av nytt klubbhus. Takk til alle som har bidratt med organisering, riving, anskaffelser, dugnader og kronerulling. Noe arbeid gjenstår å gjøre i 2013. Mulig noe bekledning må byttes ut og det er ønskelig å lage et nytt beskyttende tak.

A bevis: Pr. utgangen av 2012 har 53 medlemmer ferdighetsbevis. Dette er slett ikke dårlig, men vi ønsker at flere tar beviset.

Til slutt er tiden kommet for å si takk for meg etter syv år i styret og fire år som leder. Også styrets nestleder Tor Andreassen trekker seg etter 2 år. Takk for oss!

Leder Vingtor RC Club,
Ørjan Rapp

Alle saksdokumentene til årsmøte finner du ved å gå til Årsmøter i Arkivrommet.

[Gå til toppen av siden] [Gå til Hovedsiden]

VINGTOR RC CLUB

For kontakt, se link til STYRET
WEB master: Tore Jemtegaard.