HOVEDSIDEN
OM KLUBBEN
KLUBBMØTER
AKTIVITETER
FLYPLASSEN
TERMINLISTE
KLUBBSTYRET
SKRAPHANDEL
ARKIVROM
 
 
ADMIN
 

Flyplassen vår

[Flyplassreglement] [Støymåling] [Kart] [Last ned som PDF-fil]
Oppdatert: 5. februar 2007

Til alle besøkende til vår kjære modellflyplass:
Vi er svært glade i plassen vår og ber dere derfor ta hensyn til følgende reglement:

VINGTOR RC CLUB'S FLYPLASSREGLEMENT
Reglene er til for alles ve og vel ved flyging på Ås. Først og fremst skal all flyging skje på en betryggende måte hvor faren for ulykker og uhell er brakt til et minimum. Dernest må vi oppføre oss på en slik måte at vi får beholde flyplassen også i fremtiden. Det er opp til medlemmene å påse at reglene blir fulgt, i så måte har vi alle et kollektivt ansvar. For øvrig refererer vi til NAK's regler for modellfly.

ADKOMST
Se kart, kjør forsiktig og overhold våre hastighetsbestemmelser. Ved depot lastes utstyret av, og bilene settes på anvist sted.

FLYGING
Fly og flygere skal være i depotet. Kun de som flyr og evt. medhjelpere kan oppholde seg på rullebanen rett ut for klubbhuset. Flyging over skraverte områder er forbudt, se kart, unntatt ved avgang og ved landing. Normalt får max 3 fly får være i luften samtidig. Uforsiktig og uansvarlig flyging vil ikke bli tolerert, ref. NAK's sikkerhetsregler.
Flyplassen er forbeholdt modellfly (fixed wing).

FREKVENSKONTROLL
Ingen sender må slåes på uten at frekvensklype med senderens frekvens er satt på SENDERANTENNEN. 2,4 Ghz skal bruke rød frekvensklype.

LYDDEMPERE
Alle motorer skal være utstyrt med effektive lyddempere. Lavt lydnivå må etterstrebes. Se støykrav under.

BRUKSRETT
Rett til å bruke plassen har kun medlemmer som har betalt kontingenten. Kvittering kan forlanges fremlagt. Klubbens medlemmer kan ta med gjesteflygere.

ÅPNINGSTIDER
Plassen er åpen for flyging; man-fre 0900-2100 og lør 0900-1900, SØNDAG STENGT.

HAVARI
Dersom flyet havner i åkeren, må kun en person hente det. Unødig tråkk i åkeren må ikke skje.

FLYPLASSJEF
Spørsmål eller klager rettes til flyplassjefen.

ANSVAR
Det er et kollektivt ansvar for medlemmene å påse at disse reglene blir overholdt. Alle advarsler som gis vil bli notert. Gjentatte advarsler på et medlem vil bli behandlet av styret og kan føre til bortvisning fra plassen.

STØYMÅLING

  1. Måling på 10 meter.
  2. Modellen holdes i hoftehøyde og dreies 360 grader.
  3. Turtall sjekkes.
  4. Registreringer: Støygrense på 10m = 81 dbA.
    Måling skjer på oppmerket sted.

KART
[Last ned som PDF-fil]

Veibeskrivelse fra Tusenfryd 


Vis større kart

 

[Gå til toppen av siden] [Gå til Hovedsiden]

VINGTOR RC CLUB

For kontakt, se link til STYRET
WEB master: Tore Jemtegaard.